Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Perspektivens linser, eBook by Holger Värnlund
Also available as Audiobook eBook

Holger Värnlund "Perspektivens linser"

Boken gör några nedslag i främst sociologiskt relevanta teorier och modeller från det senaste halvseklet - såsom rollteori, funktionalistisk teori, interaktionism, teorier om sociala ritualer och om sociala förändringsrörelser. Den kan tjäna som inledande orientering eller uppslag för studier i sociologi, socialpsykologi och angränsande samhällsvetenskaper. Syftet är att peka på aspekter och modeller som kan ha relevans och vidareutvecklas vid forskning om skeenden, konflikter och problem i det nutida ”senmoderna” samhället.

   Med en bakgrund i teoretisk filosofi och vetenskapsteori har Holger Värnlund varit verksam som lärare och handledare vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Göteborg.

About "Perspektivens linser"

ISBN:
9789174658934
Published:
2015-04-24
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
85 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings