Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Momsrullan, eBook by Björn Forssén
Also available as Audiobook eBook

Björn Forssén "Momsrullan"

Momsrullan är en handbok om mervärdesskatt (moms), och består i huvudsak av material från tre andra böcker, nämligen:

-          IMPAKT – Momsnyckeln, som framför allt berör grunderna enligt mervärdesskattelagen för den momsmässiga behandlingen av såväl nationella som internationella affärer;

-          Momsen och fakturan, som framför allt berör reglerna om faktureringsskyldighet enligt mervärdesskattelagen; och

-          översikten avseende slutsatserna från analysen av den s.k. representantregeln i Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Tredje upplagan.

Momsrullan består i tre sektioner: Grundläggande regler om moms (10 000 000); Internationella affärer och moms (20 000 000); och Formella regler och redovisningsregler om moms (30 000 000). I den första sektionen återfinns nämnda översikt avseende slutsatserna i boken om enkla bolag och partrederier och moms. I övrigt är den första sektionen, liksom den andra sektionen, i stort sett baserade på IMPAKT – Momsnyckeln. Därifrån är också vad som anges i den tredje sektionen i denna bok om registreringsskyldigheten till moms hämtat. I övrigt baseras den tredje sektionen på Momsen och fakturan, varför den sektionen i första hand behandlar följande frågor:

 

-          vem som är faktureringsskyldig, i vilka situationer skyldigheten uppkommer och hur den ska fullgöras;

-          när faktureringsskyldigheten ska fullgöras; och

-          vad fakturan ska innehålla; samt

-          redovisningsregler om moms;

-          skyldighet att lämna periodisk sammanställning; och

-          krav på att ha kassaregister

Sifferserien bestående i åtta siffror som används i denna bok är tänkt att underlätta att förflytta sig i dokumentet från innehållsförteckningen till en viss sektion, kapitel och avsnitt med hjälp av dataprogrammets sökfunktion. Sifferserien indelar boken i sektion, kapitel och avsnitt enligt följande: första siffran står för sektion, den andra för kapitel i respektive sektion och övriga siffror anger avsnitt i respektive kapitel.

De regler som beskrivs i förevarande bok är de som gällde per den 1 januari 2015.

För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com

About "Momsrullan"

Author:
ISBN:
9789176151730
Published:
2015-04-29
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
55 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings