Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
I huvudet på en hjärnforskare - samtal med neuropatolog Arne Brun, eBook by Set Mattsson
Also available as Audiobook eBook

Set Mattsson "I huvudet på en hjärnforskare - samtal med neuropatolog Arne Brun"

Samtal med neuropatologen Arne Brun. Brun föddes 1930 och blev legitimerad läkare 1957. Han studerade neuropatologi vid Harvard University åren 1961–1963, och återvände till Lund och byggde upp universitetets första avdelning inom neuropatologi. Disputerade 1965 och blev professor i Neuropatologi vid Lunds universitet. Har erhållit flera priset för sina forskningsinsatser, exempelvis The Potamkin Price 1999. Efter pensionering har han varit verksam som föreläsare inom demenssjukdomar och minnesforskning.
Boken innehåller dessutom Arnes bästa snapsvisor.

About "I huvudet på en hjärnforskare - samtal med neuropatolog Arne Brun"

Author:
ISBN:
9789187673900
Published:
2016-11-03
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
55 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings