Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
30 år av mitt liv, eBook by Sven-Erik Olsson
Also available as Audiobook eBook

Sven-Erik Olsson "30 år av mitt liv"

”30 år av mitt liv” är inte endast en levnadsskildring utan också en kulturskatt till eftervärlden. Genom målande miljöbeskrivningar och dialektalt återgivna dialoger levandegör Sven-Erik med känsla och skärpa sin uppväxttid i Ramdala, som ligger i utkanten av Karlskrona.
Ur en ung pojkes perspektiv följer vi det hårda lantarbetet i mitten på förra seklet, den stränga skoldisciplinen och flera original som efterhand framträder så klart att jag med tydlighet ser dem för min inre filmduk. Och genom hela skildringen ligger som en Guds hand andliga grubblerier, som redan på ett tidigt stadium frammanas av den frireligiösa församlingen på orten.
Ynglingen söker andlig läkning inte endast i sökandet efter en Gudstro, utan också genom konst och litteratur. Och på sin mödosamma resa från pojke till man möter han bla Lars Norén och konstnären Gert Kaffa, som ger bestående intryck. Detta långt innan dessa kulturpersonligheter skapat sig kända namn.

Boken bjuder in till svunna tider med en anmärkningsvärd närvaro – läs den!

Katarina Vastamäki, Förlaget Livstecken

About "30 år av mitt liv"

ISBN:
9789174659672
Published:
2015-09-21
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
85 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings