Användarvillkor

Webbplatsen drivs av Sesamy. På webbplatsen kommer orden ”vi”, ”oss” och ”vår” att syfta på Sesamy. Sesamy erbjuder webbplatsen, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga genom webbplatsen till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, använder du vår ”tjänst” och godkänner att bindas av följande villkor (”användarvillkor”, ”villkor”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som nämns här och/eller är tillgängliga på hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive och utan begränsning användare som är besökare, leverantörer, kunder, handlare, och/eller innehållsskapare.

Läs användarvillkoren noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i det här avtalet får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Även nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst gå igenom den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller förändringar av vår webbplats. Du ansvarar för att återkommande kontrollera om förändringar har gjorts på den här sidan. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av förändringar utgör ett godkännande av dessa förändringar.

Shopify Inc är värd för vår webbplats. De tillhandahåller den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du minst har uppnått myndighetsåldern för den plats där du bor eller att du är myndig på den plats där du bor och ger ditt samtycke till att låta minderåriga som du är målsman för att använda webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna syften eller under användningen av tjänsten bryta mot några lagar inom din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar, virus eller någon skadlig kod.

Om du bryter mot något av dessa villkor leder det till att tjänsten omedelbart sägs upp.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av valfri anledning neka dig tjänsten.

Du förstår att ditt innehåll (ej inklusive uppgifter om kreditkort) kan överföras okrypterat och omfatta (a) överföringar i diverse nätverk och (b) ändringar för att följa och göra anpassningar till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten, eller en kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.

Rubrikerna som används i det här avtalet är endast till för att underlätta och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – KORREKT, FULLSTÄNDIG OCH AKTUELL INFORMATION

Vi ansvarar inte för om information som görs tillgänglig på den här webbplatsen inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls endast som generell information och ska inte betraktas som tillförlitlig eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att kontrollera primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Att förlita sig på materialet på den här webbplatsen sker på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på den här webbplatsen, men vi har ingen förpliktelse att uppdatera information på vår webbplats. Du godkänner att du har ett ansvar för att övervaka alla förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNST OCH PRISER

Priser för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll i den) utan föregående meddelande när som helst.

Vi är inte under några omständigheter ansvarig inför dig eller till någon tredje part för modifieringar, prisändringar, uppehåll eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktigade, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan använda denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras utan föregående meddelande, efter vårt gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla valfri produkt. Erbjudanden om produkter eller tjänster som görs genom den här webbplatsen är ogiltiga när dessa är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten för produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 – KORREKT FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som lagts av eller med samma konto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma faktureringsadress och/eller fraktadress. I händelse av att vi förändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller fakturaadressen/telefonnumret som tillhandahölls när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förhindra beställningar som, enligt vårt gottfinnande, verkar ha gjorts av handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att ge aktuella, fullständiga och korrekta köp- och kontouppgifter för alla köp som gjorts i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer samt giltighetsdagar, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

AVSNITT 7 – TILLVALSVERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har kontroll över eller ger återkoppling om.

Du godkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”i befintligt skick” och ”efter tillgång” utan garantier, intyg eller villkor av någon typ och utan någon rekommendation. Vi har inte något ansvar för, eller i samband med, din användning av verktyg från tredje part.

All din användning av valfria verktyg som erbjuds genom webbplatsen sker helt på egen risk och efter ditt gottfinnande och du ska säkerställa att du känner till och godkänner villkoren för tillhandahållandet av verktygen från de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner genom webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – TREDJEPARTSLÄNKAR

En del innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga genom vår tjänst kan omfatta material från tredjeparter.

Tredjepartslänkar på den här webbplatsen kan dirigera dig till webbplatser som inte är kopplade till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje parter.

Vi ansvarar inte för skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller transaktioner som gjorts i samband med webbplatser från tredje part. Gå noggrant igenom policyer och praxis från tredje part och se till att du förstår dem innan du utför någon transaktion. Klagomål, anspråk, funderingar eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BIDRAG

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (kallas gemensamt ”kommentarer”) godkänner du att vi när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt i valfritt medium använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi har inte och kommer inte att ha något ansvar för (1) att behandla kommentarer konfidentiellt (2) att betala ersättning för kommentarer eller (3) att svara på kommentarer.

Vi kan, men har inte ansvar för att, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande avgör är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, smädligt, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som inkräktar på någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor.

Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att bryta mot rättigheter tillhörande tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig rätt eller äganderätt. Dessutom godkänner du att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material eller datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon annan relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt missleda oss eller tredjeparter när det gäller ursprunget för kommentarer. Du ansvarar helt för alla kommentarer som du gör och deras korrekthet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som du eller tredje part lägger upp.

AVSNITT 10 – PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som du skickar in genom butiken styrs av vår integritetspolicy. Se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan vara kopplade till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, frakttid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera alla fel, felaktigheter eller utelämnanden samt att ändra eller uppdatera informationen eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på relaterade webbplatser är felaktig, när som helst och utan tidigare meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi har ingen förpliktelse att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på relaterade webbplatser, inklusive och utan begränsning till prisuppgifter, utom om det krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller ändringsdatum som används i tjänsten, eller på en relaterad webbplats, ska tolkas som att all information i tjänsten eller den relaterade webbplatsen har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver andra förbud som beskrivs i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i något olagligt ändamål (b) för att få andra att utföra olagliga handlingar (c) för att bryta mot regler, lagar eller lokala förordningar på internationell, federal eller statlig nivå (d) för att inskränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter (e) för att trakassera, smäda, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, hota eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationellt ursprung eller funktionsnedsättning (f) för att skicka falsk eller missvisande information (g) för att överföra eller skicka virus eller andra typer av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som påverkar funktionen eller driften av tjänsten eller en relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter (i) för att spamma, nätfiska, pharma, utöva pretext-bedrägeri, spider, crawla eller skrapa (j) för obscena eller omoraliska syften eller (k) för att störa eller kringgå tjänstens säkerhetsfunktioner eller relaterade eller andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller relaterade webbplatser om den omfattar förbjuden användning.

AVSNITT 13 – INSKRÄNKNING I GARANTIN; BEGRÄNSAT SKADESTÅNDSANSVAR

Vi garanterar eller intygar inte att din användning av tjänsten kommer att vara oavbruten, punktlig, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användning av tjänsten kommer att vara korrekta eller pålitliga.

Du godkänner att vi tidvis kan avlägsna tjänsten på obestämd tid eller när som helst avbryta tjänsten, utan att du meddelas.

Du godkänner uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker helt på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten (utom om det uttryckligen anges av oss) tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”efter tillgång” för din användning, utan intyg, garantier eller villkor av något slag, uttalade eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, varukvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Inte under några omständigheter ska Sesamy, våra chefer, överordnade, medarbetare, dess dotterbolag, representanter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ansvara för skada, förlust, begäran, eller en direkt, indirekt, särskild, speciell eller oförutsedd skada av något slag, inklusive, utan begränsning till, intäktsbortfall, förlorade besparingar, dataförlust, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det baseras på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt eller annat ansvar, som uppstår från din användning av tjänsten eller produkter som köpts med tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller en produkt, inklusive men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller en förlust eller skada som uppstått till följd av användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som lagts upp, överförts eller på annat sätt gjorts tillgänglig genom tjänsten, trots att information getts om dess möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutande eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, ska vårt ansvar i sådana stater och jurisdiktioner vara begränsat i den utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 – ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Du godkänner att ersätta, försvara och hålla Sesamy skadelösa och hålla vårt moderbolag, dotterbolag, partner, chefer, representanter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och medarbetare, skadelösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av tredje part på grund av, eller som har sin grund i, att du bryter mot dessa användarvillkor eller dokumenten som de omfattar genom omnämnande eller för att du bryter mot lagar eller rättigheter hos en tredje part.

AVSNITT 15 – UPPDELNING

I händelse av att något av dessa användarvillkor bedöms vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, ska villkoren dock i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag vara tillämpbara och den otillämpbara delen ska betraktas som separerat från dessa användarvillkor. En sådan bedömning ska inte påverka giltighet och genomförbarhet för de återstående villkoren.

AVSNITT 16 – UPPSÄGNING

De förpliktelser och ansvar för parterna som uppstått före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla syften.

Dessa användarvillkor gäller utom om, och fram till att, de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när du vill genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar att använda webbplatsen.

Om du själv anser att du inte kan följa, eller om vi misstänker att du inte har följt, användarvillkoren, kan vi också när som helst säga upp detta avtal utan att du meddelas och du kommer fortsätta att vara skyldig alla belopp fram till och med uppsägningsdagen; och/eller vi kan följaktligen neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 – HELA AVTALET

Om vi inte använder eller utövar en rättighet i dessa användarvillkor utgör det inte ett avstående av sådana rättigheter eller villkor.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller användningsregler som läggs upp av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).

Tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas negativt för den tecknande parten.

AVSNITT 18 – GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i .

AVSNITT 19 – FÖRÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan när som helst gå igenom den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter vårt gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar eller förändringar av vår webbplats. Du ansvarar för att återkommande kontrollera om förändringar har gjorts på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten, efter publicering av förändringar av dessa användarvillkor, utgör ett godkännande av dessa förändringar.

AVSNITT 20 – KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om dessa användarvillkor ska skickas till info@sesamy.com.

Välj kategori

    Din varukorg

    Din varukorg är tom