Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Uppsala mitt i Sápmi – Sábme – Saepmie II, eBook by
  • eBook 166 pages
Also available as Audiobook eBook

"Uppsala mitt i Sápmi – Sábme – Saepmie II"

I juni 2009 startades Uppsam, nätverket för samiskrelaterad forskning i Uppsala, bestående av forskare med intresse för eller egen forskning om samiskrelaterade frågor med intresse för eller egen forskning om samiskrelaterade frågor. Genom bildandet av Uppsam skapades en viktig mötesplats för forskare med samisk tematik. Nätverket övergick i mars 2011 till att bli en förening, Uppsam – Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala.
Geografiskt ligger Uppsala utanför det som idag brukar räknas till Sápmi – Sábme – Saepmie, men Uppsala med omnejd har också en lång historia av samisk närvaro. Genom tiderna har många studenter och forskare med samisk bakgrund varit och är idag verksamma i Uppsala. Vid Uppsala universitet finns en gedigen utbildningstradition, en vetenskaplig bredd, och dessutom finns goda möjligheter att även bidra till den forskning som bedrivs av kollegor utan förkunskaper om samiska frågor.
Uppsams allra första symposium 2011 resulterade i antologin Uppsala mitt i Sápmi: rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 2011, Tunón et al. (red.) 2012. Denna antologi bygger på Uppsams andra vårsymposium som hölls 27–28 april 2014 och satellitevenemanget HUKSO! som ägde rum i direkt anslutning.

About "Uppsala mitt i Sápmi – Sábme – Saepmie II"

ISBN:
9789188635525
Published:
2017-05-29
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
95 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings