Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Ullis förskolematerial, eBook by Viktoria Öberg
Also available as Audiobook eBook

Viktoria Öberg "Ullis förskolematerial"

Arbetet i förskola och förskoleklass kan ibland kännas svårt, det är mycket som ska ingå och hinnas med.

Lpfö-98 reviderad kan emellanåt upplevas bred och det är inte alldeles enkelt att se en röd tråd. Därför kom pärmen Ullis till, för att försöka sammanfatta och göra det lätt att orientera.

Ullis är utarbetad direkt utifrån lpfö-98 reviderad,

utformad för att underlätta och sammanfatta verksamheten i temainriktat arbete.

På ett enkelt och roligt sätt.

Den är sammanställd utifrån barns enkla frågeställningar och kan används så att pedagogen själv har möjlighet att välja hur mycket tid och engagemang som ska läggas ner i det valda temat.

Detta för att minimera krav, förenkla planering, genomförande och utvärderingar, men också för att öka viljan till kreativitet hos pedagog och barn.

Caroline Gyllencraft, utbildad förskollärare, driver annan pedagogisk omsorg i Nordanstig.

" Pärmen Ullis är ett material jag sett växa fram utifrån det praktiska arbete i förskolan som Viktoria gjort under flera år, då tanken och idén föddes redan när vi var kollegor för många år sedan.

Det är ett gediget, genomtänkt material och ett material som

förenklar dokumentation och planering för de som arbetar inom förskola.

Men det är framför allt ett material som är uppskattat av barnen!

Även om man som jag själv inte arbetar i och med hjälp av temaperioder är pärmen Ullis ett fenomenalt koncept för att täcka in de stora områden som vi har att utgå ifrån i läroplanen för förskolan och kan med glädje användas som en idébank och något att utgå från när egen planering görs. "

Vanja Dahlberg utbildad förskolelärare,

Vi som arbetar i förskolan behöver ha en röd tråd i vår dagliga verksamhet för att den ska bli givande och inspirerande för barnen. Detta material ger god inspiration och är en bra grund för detta arbete eftersom materialet konkretiserar läroplanen samtidigt som

det länkar samman läroplanens olika delar med varandra.

Teresia Nordenling, Socionom,

arbetat flera år inom förskoleverksamhet, i Örebro

"Jag tror att ett upplägg med teman där olika ämnen knyts ihop och bildar en helhet ger barnet en sammanhängande bild av och förståelse för omgivningen. Detta material ger en grund att arbeta utifrån och inspireras av."

About "Ullis förskolematerial"

Author:
ISBN:
9789163760730
Published:
2014-06-13
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
85 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings