eBook

Supporthandboken

Gunilla Carlsson

Supporthandboken, eBook by Gunilla Carlsson
eBook

Supporthandboken

Gunilla Carlsson

 Support är svårt! 

Ingen person eller organisation är perfekt! Vågar er supportorganisation ifrågasätta den egna verksamhetet för att söka efter förbättringar? Då kan det vara idé att använda supporthandboken. Materialet är ett effektivt sätt att använda medarbetarnas kompetens i förändringsarbetet. Tanken är att materialet ska fungera som diskussionsunderlag i arbetsgruppen. En mängd företeelser jämförs med den egna verksamheten. Hur gör vi idag? Kan vi bli bättre? Hur kan vi förändra? 

För att beskriva en företeelse används ofta exempel. De flesta exemplen är direkt eller indirekt hämtade ur verkligheten men är oftast omgjorda så att det inte ska gå att härleda till någon person eller organisation.De företeelser som tas upp i boken finns i många verksamheter där det förekommer någon form av hjälp/support/service/ kundtjänst så materialet kan användas i olika sammanhang. 

Författaren Gunilla Carlsson som har lång supporterfarenhet vill visa på sådant som är viktigt för att skapa effektiv support med nöjda kunder och motiverade medarbetare. Boken handlar mycket om kommunikation och samarbete men berör även andra delar som exempelvis stödsystem. 

I boken finns en rollspelsövning för att deltagarna ska få möjligheter att praktiskt träna kommunikation och förmågan att fånga in problem!

Format
eBook pdf, epub, mobi
Length67 pages
LanguageSwedish
CategorieseBook
AuthorGunilla Carlsson
ISBN9789163743146
Published1/9/2014
PublisherVulkan Bokförlag
Support är svårt! Ingen person eller organisation är perfekt! Vågar er supportorganisation ifrågasätta den egna verksamhetet för att söka efter förbättringar? Då kan det vara idé att använda supporthandboken. Materialet är ett effektivt sätt att använda medarbetarnas kompetens i förändringsarbetet. Tanken är att materialet ska fungera som diskussionsunderlag i arbetsgruppen. En mängd företeelser jämförs med den egna verksamheten. Hur gör vi idag? Kan vi bli bättre? Hur kan vi förändra? För att beskriva en företeelse används ofta exempel. De flesta exemplen är direkt eller indirekt hämtade ur verkligheten men är oftast omgjorda så att det inte ska gå att härleda till någon person eller organisation.De företeelser som tas upp i boken finns i många verksamheter där det förekommer någon form av hjälp/support/service/ kundtjänst så materialet kan användas i olika sammanhang. Författaren Gunilla Carlsson som har lång supporterfarenhet vill visa på sådant som är viktigt för att skapa effektiv support med nöjda kunder och motiverade medarbetare. Boken handlar mycket om kommunikation och samarbete men berör även andra delar som exempelvis stödsystem. I boken finns en rollspelsövning för att deltagarna ska få möjligheter att praktiskt träna kommunikation och förmågan att fånga in problem!

Choose a category

    Your cart

    Your cart is empty