eBook

Stressreflexer och tankefällor

Staffan Garpebring

Stressreflexer och tankefällor, eBook by Staffan Garpebring
eBook

Stressreflexer och tankefällor

Staffan Garpebring

Författaren lyfter fram problemet; vad kom först? Hönan eller ägget? Den frågan symboliserar en av problemställningarna när man studerar s.k. cirkulära system. Människans psyke är ett cirkulärt system och det avspeglar sig i vårt sätt att tänka när vi reagerar med stress.

Väljade (selektiv) uppmärksamhet är ett centralt fenomen i människans psyke. Det förklaras närmare i boken.

Får jag en viss känsla pga. att jag tänker på något speciellt? Eller kommer jag att tänka på något speciellt därför att jag har en viss känsla inom mig? Samspelet mellan kropp och själ kan fungera på båda sätten.

Tunnelseende och filtrerat lyssnande som kommer med stressreflexer kan förvränga informationsflödet i våra sinnen och våra tankar. ”Tänk om…!!” De onda cirklar, tankefällor, som kan uppstå i samspelet mellan vårt sätt att tänka och kroppens reaktioner kan hota vår hälsa.

Sömnproblem, koncentrationssvårigheter, irritation, blodsockersvängningar och håglöshet, som ofta kommer på köpet, förvärrar problemen. Högt blodtryck, hjärtklappning, andningsbesvär, ont i muskler, huvudvärk, ont i magen och andra psykosomatiska besvär kan utvecklas i kroppen.

Hur blir man fri från en tankefälla? Vägen ut kan vara när vi förstår att psykiska problem, hur vi reagerar och agerar, kan bero på att våra sinnesintryck förvrängs av stress.

Staffan Garpebring har mer än trettioårig erfarenhet som psykolog från olika områden, och arbetar för närvarande inom primärvården.

Format
eBook pdf
Length65 pages
LanguageSwedish
CategorieseBook
AuthorStaffan Garpebring
ISBN9789174656268
Published2/28/2014
PublisherNomen förlag
Författaren lyfter fram problemet; vad kom först? Hönan eller ägget? Den frågan symboliserar en av problemställningarna när man studerar s.k. cirkulära system. Människans psyke är ett cirkulärt system och det avspeglar sig i vårt sätt att tänka när vi reagerar med stress. Väljade (selektiv) uppmärksamhet är ett centralt fenomen i människans psyke. Det förklaras närmare i boken. Får jag en viss känsla pga. att jag tänker på något speciellt? Eller kommer jag att tänka på något speciellt därför att jag har en viss känsla inom mig? Samspelet mellan kropp och själ kan fungera på båda sätten. Tunnelseende och filtrerat lyssnande som kommer med stressreflexer kan förvränga informationsflödet i våra sinnen och våra tankar. ”Tänk om…!!” De onda cirklar, tankefällor, som kan uppstå i samspelet mellan vårt sätt att tänka och kroppens reaktioner kan hota vår hälsa. Sömnproblem, koncentrationssvårigheter, irritation, blodsockersvängningar och håglöshet, som ofta kommer på köpet, förvärrar problemen. Högt blodtryck, hjärtklappning, andningsbesvär, ont i muskler, huvudvärk, ont i magen och andra psykosomatiska besvär kan utvecklas i kroppen. Hur blir man fri från en tankefälla? Vägen ut kan vara när vi förstår att psykiska problem, hur vi reagerar och agerar, kan bero på att våra sinnesintryck förvrängs av stress. Staffan Garpebring har mer än trettioårig erfarenhet som psykolog från olika områden, och arbetar för närvarande inom primärvården.

Choose a category

    Your cart

    Your cart is empty