Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Sigurd Eriksson Matematik DEL I, eBook by Lennart Gombrii
Also available as Audiobook eBook

Lennart Gombrii "Sigurd Eriksson Matematik DEL I"

Eriksson var verksam i TGÖ från 1917 till sin död 1948.

Läroböckerna var ämnade att ge eleverna en stabil matematisk grund för att kunna arbeta som ingenjörer i samhället och industrin samt förbereda eleverna för högre studier på universitet och tekniska högskolor.

Målgrupp

Denna bok och den efterföljande ”Matematik Del II” vänder sig till elever, som önskar sig matematiska verktyg för att lösa konkreta problem i sin yrkesutövning och för att underlätta studierna på universitetsnivå.

Lennart Gombrii, som bearbetat och kompletterat boken, har bl. a. arbetat som ingenjör och utredare i näringslivet, konstruerat IT-tillämpningar, varit matematiklärare på gymnasienivå. Sin första matematikelev hade han som 15-åring.

Jag, Lennart Gombrii, var elev i vid Örebro Tekniska Gymnasiet läsåren 1951/52 – 1953/54.

Idén till boken fick jag för tre år sedan då jag tog del av uppgiften om, att våra gymnasieelevers matematikkunskaper har drastiskt sjunkit de senaste 10 åren. Jag beslöt mig då att ge dagens elever möjligheten att ta del av Sigurd Erikssons briljanta läroböcker, som jag läste i årskurs 1 och 2 i TGÖ.

Kungsbacka våren 2013.

About "Sigurd Eriksson Matematik DEL I"

Author:
ISBN:
9789163726569
Published:
2013-04-10
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
85 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings