Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Sailing in the Sun, eBook by Lars Dahllöf, Lasse Genberg
Also available as Audiobook eBook

Lars Dahllöf, Lasse Genberg "Sailing in the Sun"

Den sista färden

Hösten 1957 seglade den svenska bramsegelskonerten Flying Clipper iväg på det som skulle bli fartygets allra sista färd över Atlanten till Västindien. Besättningen utgjordes av unga sjöbefälselever, bara 15-18 år gamla, av vilka de flesta aldrig tidigare hade satt sin fot på ett fartygsdäck…

Boken Sailing in the Sun innehåller berättelser och hågkomster av före detta elever ombord.

Kör så det ryker och så länge trasorna håller, tyckte den unga besättningen, när havet vågade och stormen ven.

Flying Clippers 32-årige kapten Lars-Olof Skoglund var ansvarig inte bara för fartyget utan även för de 28 elevernas och ett antal nästan lika unga befälskollegors väl och ve. Det jobbet var ingen sinekur, framgår av kaptenens privata, aldrig tidigare publicerade dagboksanteckningar från färden.

Befälseleverna på Flying Clipper hade drömmar och förhoppningar om sjömanslivet. Blev det som de trodde det skulle bli? Vad tog de med sig av upplevelserna ombord och intrycken av världen utanför Folkhemssverige?

För många gick det enligt planer och förhoppningar. Av de 28 eleverna blev elva sjökaptener och fyra sjöingenjörer. Några seglade livet ut, andra gick iland och valde andra yrkesbanor än sjömannens.

Oavsett vilket så kom tiden på Flying Clipper för många att ha stor betydelse för hur det sedan gick för dem i livet. Upplevelserna, kamratskapet och känslan av att jobbet ombord betydde något, att man var någon, att man räknades, var erfarenheter som gav starka avtryck för framtiden.

I boken skildras Flying Clippers historia från början till slut och ett avsnitt i boken är en historisk tillbakablick över de svenska seglande skolskeppen. I 100 års tid utbildades handelsflottans sjöbefäl på sådana. För trots att ångfartygen blev allt fler och segelfartygen allt färre ansåg man länge att riktiga sjökaptener och styrmän skulle ha rundat Kap Horn för segel.

Bramsegelskonerten Flying Clipper var den svenska handelsflottans sista seglande skolskepp för blivande sjöbefäl.

Sailing in the Sun är en bok för alla med intresse av seglande skepp, sjöfart och Den Gamla Goda Tiden.

About "Sailing in the Sun"

ISBN:
9789163767784
Published:
2014-10-16
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
85 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings