Roulette, Roulette... Internationell roulette - vägen till framgång

eBook by Sten Nordland

Roulette, Roulette... Internationell roulette - vägen till framgång
  • eBook
  • 171 pages

Sten Nordland "Roulette, Roulette... Internationell roulette - vägen till framgång"

Här finner du allt om Roulette och Roulettespel; Roulette Regler – Roulette Odds – Roulette Strategi – Roulette System ... Det du inte finner i detta uppslagsverk om Roulette, kan du avskriva som betydelselöst. 
________________________________________ 

Internationell Roulette – Vägen till framgång innehåller absolut allt om roulettespel; Roulettens historia, spelregler, roulette vetenskap, ingående spelanalyser, roulettestatistik, spel- och systemteknik samt en mängd roulette system. 

Sten Nordland har mer än fyrtio års erfarenhet av roulette och roulettespel, och i denna fullödiga bok om roulette finner du allt om Roulette. Sten Nordland är ett annat namn för Roulette! 

Roulettespel - Det du inte vet om Roulettespel får du veta här och nu. 

Roulette Regler - Här får du en ingående beskrivning av förekommande internationella Roulette Regler. 

Roulette Odds - Hur förbättrar jag mitt Roulette Odds? Läs och lär - din kunskap är ditt Roulette Odds! 

Roulette Strategi - Läs allt om Roulette Strategi. Din Roulette Strategi är ditt bästa vapen gentemot Rouletten. 

Roulette System - Ditt Roulette System är din ”inträdesbiljett” till skattkammaren. Vad är ett Roulette System? Hur komponerar jag mitt eget Roulette System...? 

Rouletteboken Internationell Roulette – Vägen till Framgång – finns nu tillgänglig som e bok med titeln; Roulette, Roulette ... Internationell Roulette – Vägen till Framgång. Pris: $12. Klicka och köp nu! 

Sten Nordland har även författat Del 2 av Internationell Roulette med underrubriken ”Nyckeln till Lösningen”, där han i detalj redogör för hur man med hjälp av sannolikhetskalkylen – Roulettens Moder – bemästrar Rouletten. 

Läs mer – på engelska eller på svenska: stennordland.com

About "Roulette, Roulette... Internationell roulette - vägen till framgång"

Author:
Sten Nordland
ISBN:
9789188481412
Published
8/9/2016
Language:
Swedish
Publisher
Vulkan Bokförlag
Format
eBook: pdf
Watermarked
Share
-

Choose a category

This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more