Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Renässans, eBook by Verner von Heidenstam
Also available as Audiobook eBook

Verner von Heidenstam "Renässans"

Den kritik mot den rådande litteraturen (åttiotalet eller naturalismen), som rymdes i Heidenstams sensationella debutsamling Vallfart och vandringsår, sammanfattade han i skriften "Renässans". Han gav naturalismen epitetet "skomakarerealism" och förespråkade en ny tid inom litteraturen, byggd i estetiskt avseende på idealismen. Men han menade också: "Tiden törstar efter glädje." Han ville alltså inte bara kopiera, han ville skapa nytt; han skrev att "det sköna är allt för skönt, att vi icke ännu en gång med brinnande hänförelse skulle gräva det ur mullen. Om vi göra det, sker det icke i akt och mening att härma något förgånget; 'pånyttfödelsen' skall försiggå på en grundval av nyförvärvade erfarenheter."

Naturalisterna hade avfärdat skönheten som odemokratisk, eftersom den inte ansågs i samma grad tillgänglig för alla människor. Detta förhållningssätt kritiserade dock Heidenstam: "Om en grym persisk furste bortrövar en vacker flicka och instänger henne i sitt harem, icke skola vi därför fördöma den rövade flickan."

Nittiotalismen, som rörelsen i efterhand kom att kallas, bar rik frukt. Förutom Heidenstam tillhörde Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf och Oscar Levertin - bara för att nämna några av de främsta - alla den.

About "Renässans"

ISBN:
9789198071344
Published:
2013-04-23
Language:
Publisher:
Format:
eBook: pdf, ePub, mobi
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
15 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings