Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Regel 5: Låt inte dina barn göra något som får dig att tycka illa om dem, Audiobook by Jordan B. Peterson
Also available as Audiobook eBook

Jordan B. Peterson "Regel 5: Låt inte dina barn göra något som får dig att tycka illa om dem"

Barn behöver ordning och reda. Lagom många, tydliga regler är inte begränsande utan betryggande.

I allmänhet blir vi trevligare och mindre odrägliga allt eftersom vi växer upp. För att nå dit behövs en socialiseringsprocess, och där är föräldrarnas delaktighet av stor vikt. Hur lockande det än är för föräldrar att vara sitt barns vän, är denna sammanblandning av roller inte att föredra. Som förälder har man en speciell befogenhet att tillrättavisa och korrigera, något som inte kommer lika naturligt i vänskapsrelationer. Barn skadas av att inte bli vägledda. Hjälp dina barn att få ett bra liv. Låt dem inte göra något som får dig att tycka illa om dem.

About "Regel 5: Låt inte dina barn göra något som får dig att tycka illa om dem"

Translator:
Ulrika Junker Miranda, Anna Olsson, Helena Sjöstrand Svenn
ISBN:
9789180020046
Published:
2020-05-05
Language:
Publisher:
Format:
Audiobook: mp3
Listen as a podcast
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
45 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings