Produktansvar - introduktionsbok

eBook by Björn Forssén

Produktansvar - introduktionsbok
  • eBook
  • 56 pages

Björn Forssén "Produktansvar - introduktionsbok"

Produktansvar – introduktionsbok har två föregångare utgivna hos Publica/Norstedts Juridik (1996) och hos Jure (2012). I denna bok ges, med hänsyn till lagstiftningen per den 1 januari 2015, en introduktion till det strikta produktansvaret som gäller i Sverige sedan 1993 och bygger på EU:s produktansvarsdirektiv (85/374/EEG). Lydelserna av produktansvarslagen (1992:18) och direktivet återges till fullo. I boken berörs produktansvarslagens förhållande till direktivet och till andra skadeståndsrättsliga regler. Genomgående anges, vid redogörelsen för innebörden av respektive lagrum i produktansvarslagen, om det har en motsvarande bestämmelse i direktivet. Mål från EU-domstolen som berör regler eller begrepp i produktansvarslagen berörs också – samt vissa avgöranden i Högsta domstolen. Annat som nämns i denna introduktionsbok är bl.a. CE-märket och EU-miljömärket, och hur dessa ska utformas, samt förekomsten i vissa sammanhang av särskilda lagar om straffansvar m.m. vid sidan av produktansvarslagen, t.ex. läkemedelslagen.

För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com

 

 

About "Produktansvar - introduktionsbok"

Author:
Björn Forssén
ISBN:
9789176151761
Published
4/29/2015
Language:
Swedish
Publisher
Melker Förlag
Format
eBook: pdf
Watermarked
Share
-

Choose a category

This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more