Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Ord och kontext i EU-skatterätten - Andra upplagan, eBook by Björn Forssén
Also available as Audiobook eBook

Björn Forssén "Ord och kontext i EU-skatterätten - Andra upplagan"

Ord och kontext i EU-skatterätten: En analys av svensk moms i ett law and language-perspektiv Andra upplagan är en bok inom ämnet fiscal sociology (skattesociologi), FS. Den behandlar svensk mervärdesskatt (moms) i ett law and language-perspektiv. Boken bygger vidare på tankar i det perspektivet som utvecklades i samband med introduktionen av The Making of Tax Laws som en särskild gren på FS-trädet. Det skedde 2015 genom The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law: Second edition. Där återfinns law and language-frågorna i Part D, som också publicerades i ett särtryck under 2015: The Making of Tax Laws – Law and Language issues.

Boken publicerades i en första upplaga under 2016, och i denna andra upplaga berörs temat ord och kontext för tillkomsten av skatteregler utifrån bl.a. fall från Momsrullan Andra upplagan (2016), där det uppmärksammades att något har brustit i processen med att skapa en skatteregel. Det gäller framför allt om när lagstiftningsprocessen inte har lyckats med att skapa en skatteregel (ord) i mervärdesskattelagen (1994:200) för den verklighet (kontext) som är avsedd att beskattas eller undantas från beskattning etc. enligt EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG). Sådana brister benämns även i förevarande arbete betänkligheter från lagstiftarens sida på temat ord och kontext i samband med tillkomsten av skatteregler. Beträffande förfaranderättsliga frågor anknyts i denna bok också till en bok från 2015: Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter.

Tanken med denna bok är både att ge lagstiftaren uppslag till att förbättra processen med att skapa skatteregler och att ge praktiker verktyg till att presentera sina ståndpunkter i rättsfrågor om skatt i domstolsinlagor och vid avfattande av domar i skatteprocesser och i brottmål där skatt berörs.

I denna andra upplaga finns i slutet av boken en översättning till engelska av sammanfattningen och de avslutande konklusionerna. Eftersom den texten ingår i annex D till Part D i The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law: Third edition, som publicerades i år (2017), har också lagts till ett paper om The Making of Tax Laws i slutet av denna bok: Det benämns The Entrepreneur and the Making of Tax Laws: An introduction of a new branch of Fiscal Sociology.

Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com

About "Ord och kontext i EU-skatterätten - Andra upplagan"

Author:
ISBN:
9789176152324
Published:
2017-05-03
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
425 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings