Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Ord och kontext i EU-skatterätten, eBook by Björn Forssén
Also available as Audiobook eBook

Björn Forssén "Ord och kontext i EU-skatterätten"

Ord och kontext i EU-skatterätten: En analys av svensk moms i ett law and languageperspektiv är en bok inom ämnet fiscal sociology (skattesociologi), FS. Den behandlar svensk
mervärdesskatt (moms) i ett law and language-perspektiv, och bygger vidare på tankar i det
perspektivet från introduktionen av The Making of Tax Laws som en särskild gren på FS-trädet.
Den grenen på FS-trädet introducerades under 2015, genom The Entrepreneur and the
Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law: Second edition. Där återfinns law
and language-frågorna i Part D, som också publicerades som ett särtryck under 2015 med
titeln The Making of Tax Laws – Law and Language issues.
I denna bok berörs temat ord och kontext för tillkomsten av skatteregler utifrån bl.a. fall från Momsrullan Andra upplagan (2016), där det uppmärksammades att något har brustit i
processen med att skapa en skatteregel, dvs. i skattelagstiftningsprocessen. Det gäller framför allt när den processen inte har lyckats med att skapa en skatteregel (ord) i
mervärdesskattelagen (1994:200) för den verklighet (kontext) som är avsedd att beskattas eller undantas från beskattning etc. enligt EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG). Sådana brister benämns även i förevarande arbete betänkligheter från lagstiftarens sida på temat ord och kontext i samband med tillkomsten av skatteregler.

Beträffande förfaranderättsliga frågor anknyter denna bok även till Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (2015).

Tanken med denna bok är både att ge lagstiftaren uppslag till att förbättra processen med att skapa skatteregler och att ge praktiker verktyg till att presentera sina ståndpunkter i rättsfrågor om skatt i domstolsinlagor och vid avfattande av domar i skatteprocesser och i brottmål där skatt berörs.

Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se
www.forssen.com

About "Ord och kontext i EU-skatterätten"

Author:
ISBN:
9789176152188
Published:
2016-10-14
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
375 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings