Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt, eBook by Gaya Pienitzka
  • eBook 226 pages
Also available as Audiobook eBook

Gaya Pienitzka "Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt"

Vår ambition med den här boken är att dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter från många års arbete med människor. Vi har klart för oss att vi kan uppfattas som provocerande, eftersom vi ger en rad exempel på iakttagelser ur våra egna liv som vi tolkar som könstypiska. När vi på ett sakligt och balanserat sätt försöker prata om olikheter mellan könen och påvisar en skillnad, eller en överdriven styrka som skulle kunna vara både intressant, lärorik och användbar, hamnar vi ofta i en återvändsgränd. Vår önskan är att du läser med ett öppet sinne. Vi erbjuder en möjlighet att se kvinnors och mäns lika värde utan att för den skull utgå ifrån att kvinnor och män är exakt likadana. De flesta av oss vet att det finns fysiska skillnader på utsidan av oss människor. Modern forskning pekar på att det även finns olikheter i hjärnans sätt att fungera som verkar könstypiska.

Vi har roat oss med att studera kvinnliga och manliga beteenden under sammanlagt mer än 100 år och i samspråk med framförallt våra respektive men också med andra människor. Vår ambition är inte att beskriva en objektiv verklighet. Vi redogör enbart för våra tankar om verkligheten och våra personliga erfarenheter utifrån de liv vi levt. Många av berättelserna i boken är dråpliga och utlämnande och vi har publicerat dem för att vi vill ge dig en möjlighet att skratta eller le igenkännande. Vi förväntar oss inte att du ska hålla med oss om allt vi skriver. Vår övertygelse är att människor är långt mer smarta än så. Vår förhoppning är att du ska hitta någonting i den här boken som du kan ha glädje av och dra nytta av. Människan lär sig inte av sina erfarenheter.

Människan lär sig enbart av sin förmåga att dra slutsatser av sina erfarenheter!

About "Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt"

Author:
ISBN:
9789174656046
Published:
2014-02-03
Language:
Publisher:
Format:
eBook: pdf, ePub, mobi
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
85 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings