Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Kaplanen, eBook by Thomas Svensén
Also available as Audiobook eBook

Thomas Svensén "Kaplanen"

Efter flera års ofrivillig exil i det förflutna har den före detta kriminalaren Henrik Björksten åter vänt till sin egen tid. Att återanpassa sig till det gamla livet blir emellertid svårt. Svårare än väntat. Med trassliga nerver och i en allt mer isolerad tillvaro plågas han av att ha blivit berövad flera år av sitt liv. Historieläraren och barndomsvännen Sebastian är den ende som känner till sanningen om vad som hänt under de år han varit borta. Med dennes hjälp börjar Henriks liv emellertid långsamt att normaliseras. Tillvaron rämnar dock ännu en gång när Sebastian försvinner utan ett spår. När veckor blir till månader fruktar Henrik, som befarar det värsta, att vännen råkat illa ut. Med bävan förbereder han sig för det oundvikliga; han måste åter vända till förflutenheten för att rädda Sebastian! Märkt av tidigare erfarenheter tror han sig denna gång vara väl förberedd men finner sig snart indragen i en mardröm av vidskeplighet och ondska.

Kaplanen är den fristående fortsättningen på berättelsen om den ofrivillige tidsresenären Henrik Björkste.

About "Kaplanen"

Author:
ISBN:
9789175772776
Published:
2015-09-08
Language:
Publisher:
Format:
eBook: pdf, ePub, mobi
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
95 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings