Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet, eBook by Björn Forssén
Also available as Audiobook eBook

Björn Forssén "IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet"

I IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet får undervisare och studenter stöd för lärandet i ämnet skatterätt. Boken består i sex PM, A-F, på vardera åtta sidor, dvs. totalt 48 sidor. Den som undervisar i skatterätt kan som stöd för undervisningen skriva ut och t.ex. använda som OH-bilder ett eller flera PM, beroende på vilket eller vilka som passar till aktuell kurs:
A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet,
B. IMPAKT – introduktion till inkomstskatten,
C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten,
D. IMPAKT – introduktion om socialavgifter och skatteavdrag,
E. IMPAKT – Vissa frågor om tullrätt m.m., och
F. IMPAKT – vissa frågor om företagsbeskattning.

IMPAKT står för
Inkomstskatt,
Mervärdesskatt
Punktskatt
Arbetsgivaravgifter
Källskatt
Tull
Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Akronymen IMPAKT består i initialerna till de vanligast förekommande skatterna och avgifterna i det svenska skattesystemet.
Ett eller flera av PM A-F är, beroende på inriktningen på aktuell kurs, lämpliga att kombinera med en eller flera av följande av mina e-böcker:
- IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra
upplagan (2016);
- IMPAKT – Momsnyckeln (2015);
- Momsrullan Andra upplagan (2016);
- Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (2015);
- IMPAKT – Avtal och momsavdrag (2015); och
- IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige (2015).
För en grundkurs i skatterätt kan det vara lämpligt att kombinera IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan med PM A samt PM B (inkomstskatt) och/eller PM C (mervärdesskatt – moms). För en skatterättskurs på avancerad nivå kan nämnda bok kombineras med PM A samt PM D (socialavgifter och skatteavdrag), PM F (företagsbeskattning) och eventuellt PM E (tullrätt m.m.).
Om moms ingår i en kurs på grundnivå respektive avancerad nivå är det lämpligt att kombinera IMPAKT – Momsnyckeln respektive Momsrullan med PM C. IMPAKT – Avtal och momsavdrag i kombination med PM C passar bra till en workshop om moms.
Skatteförfarandepraktikan är lämplig för en kurs som i sig behandlar förfarandefrågor om skatt eller som ytterligare litteratur i en skatterättskurs där sådana frågor också berörs. PM A kan vara ett bra komplement i det sammanhanget.
De regler som berörs i boken är de som gällde per den 1 juli 2016.
Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se
www.forssen.com

About "IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet"

Author:
ISBN:
9789176152201
Published:
2016-11-14
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
89 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings