eBook

Hoppet är vår Vän

Kurt Bäckström

Hoppet är vår Vän, eBook by Kurt Bäckström
eBook

Hoppet är vår Vän

Kurt Bäckström

Hoppet är vår Vän är ett tidsdokument från mitten av femtiotalet då Sverige var ett land med spirande välfärd och stor framtidstro. Unga människor skapade sin egen kultur, en friare syn på sexualitet men med tydliga hierarkier mellan gammal och ung.
En intressant berättelse från studentlivet i Umeå ur både lärares och studenters perspektiv.
Ett nytt universitet framstår i bakgrunden som en önskad möjlighet.

KURT BÄCKSTRÖM tog 1956 studentexamen vid Umeå läroverk. Sedan följde studier vid Umeå folkskollärarseminarium, universitetet i Uppsala och lärartjänstgöring i Hörnefors och Skövde, högstadium och högskola. Han var 1991–1999 ledare för Centrum för Öster rikestudier, ett unikt samarbete mellan Österrike och Högskolan i Skövde där han var ansvarig för lärar – och skolledarfortbildning och kulturutbyten mellan Sverige/Norden och Österrike. Efter sin pensionering var han i flera år projektanställd vid Österrikes utbildnings – och kulturministerium.

Han har fått Das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 2001 och Skövde kommuns honorärstipendium år 2003.
Bäckström har skrivit många kulturartiklar i DN, VK, NSD, SLA, Tidningarna Opulens, Kulturen och flera andra tidningar.


År 2018 gav han ut ”Från Holmön till Wien”, Vulkan förlag.

Format
eBook pdf, epub, mobi
Length246 pages
LanguageSwedish
CategorieseBook
AuthorKurt Bäckström
ISBN9789189179257
Published3/19/2020
PublisherBookea
Hoppet är vår Vän är ett tidsdokument från mitten av femtiotalet då Sverige var ett land med spirande välfärd och stor framtidstro. Unga människor skapade sin egen kultur, en friare syn på sexualitet men med tydliga hierarkier mellan gammal och ung.En intressant berättelse från studentlivet i Umeå ur både lärares och studenters perspektiv.Ett nytt universitet framstår i bakgrunden som en önskad möjlighet.KURT BÄCKSTRÖM tog 1956 studentexamen vid Umeå läroverk. Sedan följde studier vid Umeå folkskollärarseminarium, universitetet i Uppsala och lärartjänstgöring i Hörnefors och Skövde, högstadium och högskola. Han var 1991–1999 ledare för Centrum för Öster rikestudier, ett unikt samarbete mellan Österrike och Högskolan i Skövde där han var ansvarig för lärar – och skolledarfortbildning och kulturutbyten mellan Sverige/Norden och Österrike. Efter sin pensionering var han i flera år projektanställd vid Österrikes utbildnings – och kulturministerium.Han har fått Das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 2001 och Skövde kommuns honorärstipendium år 2003.Bäckström har skrivit många kulturartiklar i DN, VK, NSD, SLA, Tidningarna Opulens, Kulturen och flera andra tidningar.År 2018 gav han ut ”Från Holmön till Wien”, Vulkan förlag.

Choose a category

    Your cart

    Your cart is empty