Gravitation och kosmologi 2015 edition 1

eBook by Ove Tedenstig

Gravitation och kosmologi 2015 edition 1
  • eBook
  • 122 pages

Ove Tedenstig "Gravitation och kosmologi 2015 edition 1"

Gravitation, även kallad tyngdkraft, är den mystiska kraft som gör att ett föremål som du tappar faller mot golvet och inte upp i taket. Vardagsmänniskan som inte funderar så mycket på detta fenomen och som betraktar detta som helt naturligt, frågar sig varför man inom vetenskapen funderar på sådana självklarheter.

Men det som förefaller enkelt och självklart för vardagsmänniskan är inte alltid så för en vetenskapsman/kvinna. Vetenskapsmannen/kvinnan har lärt sig att det alltid finns en orsak till att något händer. Man säger att det finns ett samband mellan orsak och verkan.

Detta leder då fram till en naturlig fråga. Vilken orsak är det till gravitationen, och vad är det som skapar denna kraft?

Vetenskapen har försökt att lösa denna fråga i flera hundra år men inte fått något naturligt svar. Den store vetenskapsmannen Isaac Newton formulerade dock på 1700-talet en matematisk lag, som kunde beskriva gravitationen och därmed visa att denna kraft var av universell natur, dvs verkar på samma sätt i hela vårt kända Universum.

Gravitationskraften verkar mellan alla kroppar men är så extremt svag att kraften mellan två klot som vardera väger 100 000 kilogram knappt är mätbar. Gravitationen har därför mest verkan på extremt stora kroppar och då handlar det om solar och planeter.

Att vi som människor ändå, trots vår låga kroppsvikt, påverkas starkt av gravitationen beror på att jorden har stor massa och på detta sätt påverkar oss så lagom mycket att vi upplever denna kraft som naturlig och behaglig. Andra planeter i vårt solsystem har så stor gravitation att en människa inte kan stå eller gå där.

I denna bok delges en ny förklaringsmodell för gravitationens orsak samt på teoretisk väg beräknas dess styrka. I modellen ingår även en trolig för klarning till universums skapelse där den nu rådande Big Bang-modellen bör tillbakavisas.

Författaren Ove Tedenstig 2015

About "Gravitation och kosmologi 2015 edition 1"

Author:
Ove Tedenstig
ISBN:
9789174659238
Published
6/16/2015
Language:
Swedish
Publisher
Nomen förlag
Format
eBook: pdf
Watermarked
Share
-

Choose a category

This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more