Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Ge dem chansen, eBook by Lars Hellström
Also available as Audiobook eBook

Lars Hellström "Ge dem chansen"

Ge dem chansen är ett manus som utifrån många aspekter känns betydelsefullt. Man får följa förskolans utveckling över tiden ur ett inifrånperspektiv och olika pedagogiska grepp presenteras på ett lättillgängligt sätt.

Författaren är en stor humanist som med ord målar upp belysande exempel på situationer där det enskilda barnet och dess behov måste stå i centrum. Med små fina penseldrag förmedlas läsaren scener ur verkligheten, såsom den gestaltas för dem som står oss närmast om hjärtat - våra barn.

Som mamma kan jag inte annat än nicka igenkännande åt de återkommande problem som jag och mina barn upplevt inom barnomsorgen: matsituationerna, den schemalagda sovtiden, för att inte tala om “inskolningen” (där jag faktiskt tog kommandot själv och bestämde vad som var bäst för mina barn...). Katarina Vastamäki, lektör.

Äntligen en bok om hur man som personal i förskolan kan möta barn och föräldrar, allt beskrivet ur ett vardagligt medmänskligt perspektiv. Efter en tidsperiod med jagande efter uppfostringsmetoder med nannys och kamouflerande skamvrår är detta en befrielse. Här möts barnen med respekt och en djup förståelse, barnens perspektiv framträder med en självklarhet där det enkla blir det geniala. Anne-Ly Loosaar,socionom, leg psykoterapeut.

En fantastisk lärorik läsning, sprungen ur ett långt gediget erfarenhetsbaserat arbete.

“Ge dem chansen” tydliggör, inte bara att föräldrarna är barnens viktigaste personer utan ger oss även redskap för hur vi pedagoger kan samarbeta med föräldrarna och skapa de bästa förutsättningarna för att stärka barnens självkänsla och därmed främja barnens utveckling!  Dennis Duvenfelt, förskolechef.

Lars Hellström har i olika befattningar, under drygt trettio år, arbetat i verksamheter för barn.

About "Ge dem chansen"

Author:
ISBN:
9789163761300
Published:
2014-10-01
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
85 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings