Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
FÖRUNDRAN att förstå det som är större och ogripbart, eBook by Gunnar Sundin
Also available as Audiobook eBook

Gunnar Sundin "FÖRUNDRAN att förstå det som är större och ogripbart"

Som ”årsrik” begriper jag mer och mer att det är så mycket jag inte begriper. Det har lett till tio essäer om sånt som GÖR MIN FÖRUNDRAN STÖRRE INFÖR MÄNNISKAN OCH HENNES TILLVARO. Du kan läsa en enda eller flera av essäerna, som inbördes hänger ihop. De handlar om materien, människan, Kristus, kyrkan, ansvaret och en del annat. Mycket verkar självklart utan att vara det. Det är nyttigt för hjärnan att få leka med krångliga tankar. Jag har känt mig nyfiket upplivad av att knåpa ihop den här tankeboken.

Teol. dr Gunnar Sundin är prost hc och Lukasterapeut. Han har arbetat som sjukhuspräst vid Samariterhemmet och som lärare för blivande präster, diakoner, församlingspedagoger, sjuksköterskor och retreatledare. Han har också varit verksam som distriktspräst och domkyrkovicepastor i Uppsala domkyrkoförsamling och som stiftsadjunkt för själavård bland personal i Ärkestiftet.

”Guds Ord som krav eller gåva” är titeln på hans religionspsykologiska avhandling kring predikokommunikation, 1984. ”Läs Bibeln med påskglasögon” tar upp frågor kring bibelsynen, 2012. ”Makten och härligheten i virtuell evighet. Amen” belyser den digitala revolutionens konsekvenser för individen, samhället, världen och för den teologiska reflektionen, 2013.
  &nbspDessutom är han medförfattare i följande böcker: ”Själavård bland fysiskt sjuka”, 1967, ”Att vårda hela människan”, 1973 och ”Med Jesus fram”, red. R. Larsson, 2010.

Författarens hemsida: www.gunnarsundin.worldpress.com

About "FÖRUNDRAN att förstå det som är större och ogripbart"

Author:
ISBN:
9789174658200
Published:
2014-11-28
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
85 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings