Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Fänrik Ståls sägner, eBook by Johan Ludvig Runeberg
Also available as Audiobook eBook

Johan Ludvig Runeberg "Fänrik Ståls sägner"

Med Fänrik Ståls sägner intog Runeberg platsen som sin tids främste diktare på svenskt språk. Det var inte bara den förhållandevis enkla och vardagsnära versen som gjorde verket till en omedelbar framgång. Det innebar förvisso en brytning med en äldre, mer högtidlig stil, men i lika grad berodde framgången på att Runeberg slog an en sträng på den finska och svenska folksjälen. Boken kom ut då många fortfarande mindes det nesliga krigsnederlaget mot Ryssland 1809, då systerlandet Finland skildes från Sverige, och den stukade nationalstoltheten kunde här återupprättas (för Finlands del blev det av avgörande betydelse i den kommande självständighetskampen). Författaren förmådde detta genom att lyfta fram enstaka soldater och befäl som hjältar, trots att kriget i det stora hela fördes oskickligt. Frågan var fortfarande så politiskt het när boken först gavs ut, att dikten Sveaborg, som beskriver den onödiga kapitulationen av svenskarnas ointagliga sjöfästning med samma namn, inte togs med. Den är dock med i denna utgåva, liksom hela den första och andra samlingen av "sägnerna", vilka berättas av krigsveteranen Stål.

Här ingår bland annat Vårt land (som blev texten till Finlands nationalsång), Sven Duva, Döbeln vid Jutas, Björneborgarnas marsch och Lotta Svärd (som gav namn åt lottarörelsen).

About "Fänrik Ståls sägner"

ISBN:
9789187593482
Published:
2015-05-23
Language:
Publisher:
Format:
eBook: pdf, ePub, mobi
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
49 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings