Audio and eBooks,
liberated from expensive
subscriptions.

Free yourself from pricey subscriptions. At Sesamy you only pay for the books you want to read or listen to. Without restrictions on your choice of eBook reader or listening app.
Ett aktivt åldrande, eBook by Karin Bengtsson Sandberg, Ingegerd Bergeling, Cecilia Bjursell, Sven Ebbesson, Svante Hultman
  • eBook 80 pages
Also available as Audiobook eBook

Karin Bengtsson Sandberg, Ingegerd Bergeling, Cecilia Bjursell, Sven Ebbesson, Svante Hultman "Ett aktivt åldrande"

Det talas mycket om att höja pensionsåldern och att vi måste jobba längre upp i åldrarna. Anledningen är att samhället inte kommer att klara kostnaderna för den ökande andelen äldre i befolkningen. I den här rapporten presenteras en studie av vad pensionärerna själva har för åsikter om lärande och arbete senare i livet. En viktig slutsats i rapporten är att både arbete och lärande har stor betydelse men att begreppet arbete kan vara för snävt för att förstå aktiviteter som ger mening och skapar välmående. Dessutom måste möjligheten till kompetensutveckling under hela livet integreras i frågan om ett förlängt arbetsliv. Individens möjlighet att styra över sin egen tid framkom som en nödvändig komponent för att kunna delta aktivt i största möjliga utsträckning. Frivilligheten är en viktig komponent för att möjliggöra en anpassning till individens unika förutsättningar, behov och drivkrafter.

Denna rapport är ett resultat från "Seniordoktoranderna", en forskningscirkel som har haft äldres lärande och arbete som fokus. Bakom forskningscirkeln står nätverket ActivAge och Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan i Jönköping.

About "Ett aktivt åldrande"

ISBN:
9789174657418
Published:
2014-08-26
Language:
Publisher:
Format:
eBook: PDF only
Not suitable for mobile devices
Watermarked
ratings:
☆☆☆☆☆ ★★★★★
Read reviews
85 kr
Checkout Buy now

Reviews from goodreads.com

☆☆☆☆☆ ★★★★★
· ratings